Make your own free website on Tripod.com

 

מהם שעות הפעילות של צוות האמבולנס ובאיזה אזורים הוא פועל?

 

הצוות פועל בכל שעות היממה, בכל ימות השבוע ובכל השנה כולל שבתות וחגים. בשעות היום מורכב הצוות ממתנדב מבוגר ומתלמידי התיכון שעברו הדרכה והשתלמות במ.ד.א ובשעות הערב והלילה הצוות מורכב ממתנדבים מבוגרים.

 

הצוות פועל בהתנדבות ואיננו מקבל שכר עבור פעילותו.

 

כחלק ממחויבותו של הצוות ההתנדבותי לתרומה לקהילה פועל האמבולנס של היישוב בגזרה של כ25- קמ"ר ומשרת גם את היישובים שערי תקוה, אורנית, עץ אפרים, ואת הכפר הערבי כפר קאסם. צוות האמבולנס נותן שרות גם לכפרים ולתושבים הפלסטיניים הנמצאים מעבר לקו הירוק בידיה, מסחה, רפת, וזאוויה ומסייע בכך למאמצי השלום ולקירוב הלבבות בין שני העמים.

 

חשוב גם לציין כי צוות האמבולנס נתן סיוע רפואי לתושבי כפרים אלו גם בתקופת האינתיפדה.

 

צוות האמבולנס משמש גם לגיבוי רפואי במקרים של פיגוע המוני לשדה התעופה בן-גוריון, לתחנות מד"א בפתח-תקוה ובתל אביב ולבסיסי צ.ה.ל הנמצאים באזור.