Make your own free website on Tripod.com

צוות החובשים המתנדבים על האמבולנס המופעל באלקנה: מידע על הצוות, ההפעלה, והסביבה


רקע על היישוב והקהילה
רשימת המתנדבים:
איזור ההפעלה:
שיטת ההפעלה:
אירועים שבהם השתתף הצוות:
סטטיסטיקה:
התפלגות הזנקות:
התפלגות מקרי מחלה ופציעה:
התפלגות ק"מ חודשי:
<טלפונים של כוננים וכללי הפעלה:
תמונת חברי הצוות:
קישוריות לאתרי מד"א:

"איש לרעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק"

הפוך לדף הבית 


הערות ושאלות יתקבלו בברכה

iblum@netvision.net.il
נא לפנות לצוות מתנדבי האמבולנס באלקנה
אלקנה, Elkana
Israel ,ישראלעד כה ביקרו באתר מבקרים
Nedstat Counter