Make your own free website on Tripod.com

 

אופן הפעלת האמבולנס:

 

האמבולנס מתופעל ע"י נקודת מגן דוד אדום הנמצאת בפתח תקוה. בהתקבל קריאה במוקד מד"א לאירוע שהתרחש בתחום הפעילות של האמבולנס מוזנק הצוות הכונן באמצעות מכשירי ביפר והאמבולנס יוצא מיידית לאירוע.

 

כתוצאה מכך שהאמבולנס יוצא באופן מידי לאירוע נחסך זמן יקר המציל חיי אדם.

 

 

לפעילותו המיידית של צוות האמבולנס חשיבות רבה במיוחד בתאונות דרכים, (הצוות הוזנק בתקופה זו לטפל ב- 89 אירועים של תאונות דרכים) ובמקרי חירום לבביים ונשימתיים בהם הצוות מחזיק בחיים את הפצוע או החולה עד להגעת צוות רפואי בכיר יותר או עד הפינוי לבית החולים הקרוב.

 

הציוד הרפואי באמבולנס כולל בין השאר ציוד לטיפול בפציעות, ערכת רופא להחייאת ילדים ומבוגרים, בלוני חמצן, ומכשיר א.ק.ג משוכלל.