Make your own free website on Tripod.com

רקע על הישוב והקהילה:

 

הישוב אלקנה ממוקם במערב השומרון כ - 30 ק"מ מתל אביב. אוכלוסיית היישוב מונה כ - 3000 נפש. רובן של המשפחות הינן משפחות דתיות אולם קיימת סובלנות רבה לשונה. ביישוב מתגוררים גם אנשים שאינם שומרי מצוות. בשנים 1990-92 שהיו שנות העלייה הגדולה מברית המועצות קלט הישוב משפחות שעלו ממדינות אלו וסייע להן להיקלט בארץ. מבנה היישוב הינו קהילתי ורבים מבני היישוב עוסקים בנוסף לעיסוקיהם העיקריים גם בפעילות חברתית עם דגש על התנדבות ותרומה לקהילה.

 

כך קיים גם ביישוב צוות רפואי של מתנדבי מד"א המורכב מחובשים בוגרים שהנם חובשים קרביים בצ.ה.ל ומנערים ונערות בגילאי 16-18 המתגוררים באלקנה וביישובים הסמוכים.

הצוות מתפעל אמבולנס הנמצא באופן קבוע ביישוב ונותן מענה רפואי מיידי במקרי חירום.