Make your own free website on Tripod.com

 

מי הם המתנדבים הבוגרים המפעילים את האמבולנס

  אברהמי ניר, (34) קבלן עפר

  אברהמי מרב, (24) סטודנטית

  בלומנטל טוהר, (18) תלמיד

  בלומנטל יצחק, (44) מנהל משאבי אנוש

  ברבר יאיר, (32) מנהל מכירות

  וקרט גולן (29) מהנדס

  חן ציון אופיר (26) סטודנט

  כהן אופיר, (33) מנהל מכירות

  מייזליש משה, (36) עצמאי

  רוגובסקי שקד, (21) חייל

  רחמילוביץ אודי, (37) מנהל מכירות

  שכטר מנשה, (52) קבלן

  שפירא אלעזר (27) סטודנט

  שפירא אסף, (34) מנהל מכירות